Vybavenie

Vybavenie
USG prístroj
Vybavenie
Vybavenie
Vybavenie
Vysokofrekvenčný RTG GIERTH HF 80 plus
Vybavenie
RTG pracovisko
Vybavenie
hematologický analyzátor IDEXX Lasercyte Dx
Vybavenie
Analyzátor IDEXX SNAPshot Dx (stanovenie T4, kreatininu, žlčových kyselín...)
Vybavenie
Močový analyzátor
Vybavenie
Biochemický analyzátor krvi
Vybavenie
USG prístroj FALCO 1OO
Vybavenie
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa KRUUSE
Vybavenie
Vybavenie pre mikroskopiu Carl ZEISS
Vybavenie
Zariadenie pre inhalačnú anestéziu a riadené dýchanie CAMECO SWEDEN URS 701
Vybavenie
Prístroj pre monitoring základných životných funkcií LKM 220
Vybavenie
Elektrokauter a elektroskalpel CHIRATOM 400
Vybavenie
Infúzny automat CHIRASET
Vybavenie
Mikroinfúzna pumpa LINEOMAT
Vybavenie
Otoskopy, laryngoskop a oftalmoskop GOWLAND
Vybavenie
Inštrumentárium zubné + zubná vŕtačka
Vybavenie
Inštrumentárium pre brušnú a hrudnú chirurgiu
Vybavenie
Inštrumentárium pre kostnú a kĺbnu chirurgiu a pre chirurgiu ochorení chrbtice
Vybavenie
Inštrumentárium pre očnú chirurgiu a mikrochirurgiu
pozadie